Prodloužená záruka o 2 roky (cena zboží v hodnotě 11 - 16 000 Kč)

Cena
1 900 Kč

Výrobce

Kód produktu
P00045

Upřesněte výběr produktu

Máte obavy ze servisních nákladů po uplynutí záruční doby?
Chcete mít klid až na 4 roky od zakoupení výrobku?
K námi dováženým elektrokoloběžkám nabízíme možnost prodloužené záruky o další jeden nebo dva roky nad rámec zákonné dvouleté záruky. Více

Co je prodloužená záruka?
U vybraných produktů můžete prodloužit zákonnou záruční lhůtu 24 měsíců o dalších 12 nebo 24 měsíců.
Prodloužená záruka vzniká po převzetí zboží a zaplacení.
Začíná platit následující den po uplynutí zákonné záruční doby.
Prodloužená záruka chrání zakoupený výrobek ve srovnatelném rozsahu jako záruka od výrobce.
Jak si mohu prodlouženou záruku sjednat?
U vybraných výrobků najdete položku prodloužené záruky a to ve dvou variantách prodloužené záruky na 12 nebo 24 měsíců.
Požadovanou prodlouženou záruky si vložíte do košíku a standardně dokončíte objednávku.
Spolu s výrobkem obdržíte nákupní fakturu, na které bude pojištění na vybranou prodlouženou dobu 12 nebo 24 měsíců uvedeno.
Jak mám uplatnit pojištění prodloužené záruky, pokud přístroj nefunguje?
• KRYJE výrobní vady, které se na produktu projeví po skončení zákonné záruky. Služba tak fakticky prodlužuje standardní zákonnou záruku pojištěného produktu o další 1 až 2 roky, podle varianty zakoupeného pojištění. Výrobek musí být používán v souladu s návodem k použití, nesmí do něj být zasahováno nebo prováděny žádné úpravy.
• NEKRYJE mechanické poškození a běžné opotřebení, krádež, vady způsobené nesprávným užíváním produktu nebo použitím nesprávného/vadného programového vybavení nebo spotřebního materiálu, poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí. Prodloužená záruka rovněž nekryje životnost baterií a akumulátorů (tj. snížený dojezd elektrokoloběžek). Snižování kapacity totiž není vadou, ale přirozenou vlastností baterie.
Služba pojištění prodloužené záruky zaniká:
• uplynutím výpovědní doby (odstoupení bez udání důvodu do 14 dnů od zakoupení služby)
• uplynutím dohodnuté doby trvání pojištění
• zánikem nebo odcizením pojištěného produktu
• poskytnutím pojistného plnění v penězích
• platným odstoupením od kupní smlouvy v zákonné záruční době z důvodu záruční vady produktu