Máte obavy ze servisních nákladů po uplynutí záruční doby?
Chcete mít klid až na 4 roky od zakoupení výrobku?
K námi dováženým elektrokoloběžkám nabízíme možnost prodloužené záruky o další jeden nebo dva roky nad rámec zákonné dvouleté záruky.

Co je prodloužená záruka?

U vybraných produktů můžete prodloužit zákonnou záruční lhůtu 24 měsíců o dalších 12 nebo 24 měsíců.
Prodloužená záruka vzniká po převzetí zboží a zaplacení.
Začíná platit následující den po uplynutí zákonné záruční doby.
Prodloužená záruka chrání zakoupený výrobek ve srovnatelném rozsahu jako záruka od výrobce.

Jak si mohu prodlouženou záruku sjednat?

  1. U vybraných výrobků najdete položku prodloužené záruky a to ve dvou variantách prodloužené záruky na 12 nebo 24 měsíců.
  2. Požadovanou prodlouženou záruky si vložíte do košíku a standardně dokončíte objednávku.
  3. Spolu s výrobkem obdržíte nákupní fakturu, na které bude pojištění na vybranou prodlouženou dobu 12 nebo 24 měsíců uvedeno.

Jak mám uplatnit pojištění prodloužené záruky, pokud přístroj nefunguje?

  • KRYJE výrobní vady, které se na produktu projeví po skončení zákonné záruky. Služba tak fakticky prodlužuje standardní zákonnou záruku pojištěného produktu o další 1 až 2 roky, podle varianty zakoupeného pojištění. Výrobek musí být používán v souladu s návodem k použití, nesmí do něj být zasahováno nebo prováděny žádné úpravy.
  • NEKRYJE mechanické poškození a běžné opotřebení, krádež, vady způsobené nesprávným užíváním produktu nebo použitím nesprávného/vadného programového vybavení nebo spotřebního materiálu, poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.
Služba pojištění prodloužené záruky zaniká:
  • uplynutím výpovědní doby (odstoupení bez udání důvodu do 14 dnů od zakoupení služby
  • uplynutím dohodnuté doby trvání pojištění
  • zánikem nebo odcizením pojištěného produktu
  • poskytnutím pojistného plnění v penězích
  • platným odstoupením od kupní smlouvy v zákonné záruční době z důvodu záruční vady produktu
Žádná položka